วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

จอห์น เรย์ (John Ray)


       
                 เขาก็เหมือนนักศึกษาค้นคว้าคนอื่นๆ ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับงานที่รักอย่างยอมตายถวายชีวิต  ซึ่งบางคนกว่าชาวโลกจะบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในผลงานของเขา  ก็ต้องล้มตายไปเสียก่อน  คนๆนั้นถึงจะ  ดังเรื่องของคนดีมีประโยชน์  มักจะเริ่มมาจากเด็กข้างถนน  ลูกชาวนาที่ยากจน   บางคนถ้าพูดแบบเขาก็เหมือนนักศึกษาค้นคว้าคนอื่นๆ ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับงานที่รักอย่างยอมตายถวายชีวิต  ซึ่งบางคนกว่าชาวโลกไทยๆ  กอ ขอ กอกา  ไม่กระดิกหู  แต่ก็เอาดีจนได้  และดีจนไม่อาจจะตามทันได้

                สำหรับจอห์น  เรย์   เขาเป็นนักธรรมชาติวิทยามีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่มีชีวิต  ไม่ว่าพืชหรือสัตว์จนได้ รับกายกย่องว่าเป็น บิดาแห่งพฤกษศาสตร์  อย่างนี้ก็แปลว่า  เขาหลับตามองเห็นพืชทุกชนิด

                เขาเป็นคนอังกฤษ  เกิดเมื่อวันที่  29 กุมภาพันธ์  ..1628 (พ..2127) ใกล้เบรนทรี เอสเซกซ์  พ่อเป็นช่างตีเหล็ก  แต่ก็ส่งเสียลูกชายจนถึงขั้นจบมหาวิทยาลัย  คือจบ  เคมบริดจ์
               
                เขาเกิดก่อนชาลส์  โรเบิร์น   ดาร์วิน  ผู้วางทฤษฎีแห่งการพัฒนาธรรมชาติ   ซึ่งเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาติเดียวกับเขา    เมื่อเขาเป็นผู้ริเริ่มงานทางด้านธรรมชาติ  เขาจึงได้รับการยกย่องจากคนรุ่นหลัง   ซึ่งได้อาศัยการริเริ่มของเขาเป็นบรรทัดฐานศึกษาค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆและความก้าวหน้าในวิชาแขนงนี้
               
                จอห์น  เรย์  ได้ทุ่มเทวิชาความรู้  และความสนใจต่อเรื่องราวของธรรมชาติจนมีผลงานดีเด่น  และได้เข้าร่วมสมาชิก  F.R.S.  และในปี  ..1667    สมาคมทางพฤกษศาสตร์   และสัตววิทยาได้เอาชื่อของเขาไปตั้งเป็นอนุสรณ์คือ  “The  Ray  Society”

                ต่อมาในปี ค..1682   เขาได้จำแนกพืชต่างๆและได้ตั้งชื่อกำกับพืชที่เขาจำแนกแยกนั้นไปด้วย   และผลงานอันนี้ของเขาแหละที่ทำให้จอห์น  เรย์  ได้รับเกียรติอย่างสูงเป็น  บิดาแห่งพฤกษศาสตร์   เขาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 มกราคม ค..1705 (พ..2248) รวมอายุได้ 77 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น